Rasmus Manley havde sit virke i København som cembalobygger i årene 1996 til 2018.

 

Rasmus Manley worked in Copenhagen as a harpsichord maker from 1996 to 2018.

Fotos:  
Fotograf Sven Berggreen
Rasmus Manley

Cembalobygger